reeglid ja dokumendid

  • ILUVÕIMLEMINE

EEVL iluvõimlemine reeglid 2019

EEVL iluvõimelmine reeglid 2020 (individuaalne iluvõimelmine)

FIG reeglid   RUS ENG

FIG Errata täiendused  RUS ENG

Sümbolite tähised

Raskuslehtede vormid

 

  • RÜHMVÕIMLEMINE
Rühmvõimlemise rahvusvahelised reeglid:        
 

 

  • TEAMGYM

TeamGym võistlusreegid

 

  • SPORTAKROBAATIKA

Sportakrobaatika rahvusvahelised võistlusreeglid

Sportakrobaatika võistlusmäärustik

Sportakrobaatika hindamise täpsustused

Individuaalkavad: 

 

Paaris- ja rühmakavad:

NÕUDED PAARIS- JA RÜHMAKAVADELE (uuendatud 01.10.2017)
Laste klassi paaris- ja rühmakavad (NDP9 - uuendatud novembris 2016)
Noorte klassi elemendid ja Juunior 11-16 klassi elemendid ja nõuded kavale (FIG Age Group Rules)
Noorte klassi nõuded kavale (uuendatud 01.05.2018)

 

  • TRAMPOLIINVÕIMLEMINE

TRA CoP 2017-2020  ENG RUS

TRA WAGC Rules 2017-2020  ENG RUS

* võistluste peakohtuniku puhul on kvalifikatsiooni nõue - peab omama FIGi kehtivat litsentsi

 

  • SPORTAEROOBIKA

AER Cop 2017-2020