rühmvõimlemine

Toimkonna koosolek 22.08.2019

1. Rühmvõimlemise  võistlussüsteem  kahel järgnevalkalendriaastal
2. Katsevõistlusevajadusjavõistlevaterühmadearvudaastal2020
3. Võistluskalendri projektikoostamine
4. Koolitus
5. Jooksvad küsimused
 

Toimkonna koosolek 11.06.2019

1. Hooaeg 2019 II p.-a.
2. Hooaeg 2020 I p.-a.
3. Katsevõistluste vajadusest ja plaanid edasiseks kui MM on sügisel
4. Koolitusest ja lühikavadest
5. Jooksvad küsimused
 

Toimkonna koosolek 26.01.2019

1. Lõplik rühmade kinnitamine IFAGG A kategooria võistlusele Miss Valentine 2019
2. Rahvusvahelised kohtunikud A kategooria võistlusel Miss Valentine 2019
3. Rahvusvahelised kohtunikud junior- ja meistriklassis küsitluse põhjal (kooskõlastatult
rühmade treeneritega) kevadperioodil
4. Lasteklasside rahvusvaheliste võistluste kohtunikd väljaspool Eestit toimuvatel
võistlustel kevadperioodil
5. VK Janika Tallinn B grupi juuniorklassi rühm Mireya
6. Jooksvad küsimused
 
 
1. Lasteklasside rühmade kinnitamine osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel
2. Litsentsid uuendamine
3. Kohtunikud rahvusvahelistel võistlustel I poolaastal
4. Koosolekute plaan 2019, üldkoosolek
4. Jooksvad küsimused
 
 
1. Rühmvõimlemise kohtunike atesteerimine
2. Võistluskalendri projekti koostamine
3. Võistlevad rühmad aastal 2019 ja sellega seonduv
4. Koolitus
5. Jooksvad küsimused
 

Toimkonna koosolek 24.03.2018

1. Eelmise protokolli kinnitamine
2. EM ja MM kohtunike kinnitamine
3. Muudatused võistlusmäärustes
4. Jooksvad küsimused
 
 
1. Eelmise protokolli kinnitamine
2. MM rühmade kinnitamine
3. Lasterühmade osalemine välisvõistlustel
4. IFAGG uudised
5. Jooksvad küsimused
 
 
1. Toimkonna tööplaan ja eelmise koosoleku p.3.3. otsuse täiendamine
2. Välisvõistlustele kvalifitseerumine nii A-kui B-grupis
3. MMile kvalifitseerumine
4. Informatsioon Budapesti koolituselt
5. Jooksvad küsimused
 

Toimkonna üldkoosolek 30.05.2017

1. Rühmvõimlemise toimkonna juhatuse vabadele kohtadele valimised
2. Jooksvad küsimused
 

Toimkonna koosolek 12.02.2017

1. Eelmise protokolli kinnitamine
2. MM rühmade kinnitamine
3. Toimkonna ja juhatuse vaheline suhtlemine
4. Juhise koostamine MM ja MK rühmade kinnitamiseks
5. Reeglite kaasajastamine
6. Kohtunike kulud välisvõistlustel (millised on kompenseeritavad kulud)
7. Toimkonna omavaheline usaldus/suhtlus.
8. Jooksvad küsimused

Toimkonna koosolek 17.12.2016

1. Rühmad, kes sõidavad välisvõistlustele 2017
2. Kohtunikud välisvõistlustel
3. AGG kohtunike koolitus
4. Kohtunikud Miss Valentinel
5. Kohtunike loosimine enne võistlusi (uue süsteemi loomine)
6. AGG treenerite koolitus
7. AGG reeglite uuendamine/täiendamine/lihtsustamine)
8. Jooksvad küsimused

Toimkonna koosolek 08.07.2016
1. Rühm- ja iluvõimlemise treenerite koolitus
2. Jooksvad teemad

Üldkoosolek 29.05.2016

1. Rühmvõimlemise toimkonna juhatuse valimine
2. Rühmvõimlemise toimkonna juhatuse esimehe valimine
3. Jooksvad küsimused