sportakrobaatika

 
 1. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
 2. Nõuded noorteklassi kavadele - kas ja kuidas muuta väärtuste võtmist kohustuslikele ja valikelementidele.
 3. Nõuded noorteklassi kavadele - kas ja milline on vajadus muuta reegleid individuaalsete elementide osas.
 4. Nõuded noorteklassi kavadele - muud reeglite muudatused (nt. viide lisada juunioride 11-16 reeglitele vms.).
 5. Gymnafest vanuseklassid, akroplats versus iluvõimlejate vaip jt teemad.
 6. Individuaalvõistlused nende korraldamine noorte klassides.
 
 
 1. Koosoleku päevakorra kinnitamine.
 2. Juhatuse liikme asendaja volitamine.
 3. Võimlemistreeneri baaskoolituse sportakrobaatika koolitus.
 4. Kohtunike koolituse korraldamise aeg ja sihtgrupp. 
 5. 2018/2019 hooaja kalenderplaani koostamine: võistlused ja koolitused.
 6. Tariifilehed esitamise tähtaeg.
 
 1. Koosoleku päevakorra kinnitamine
 2. Sportakrobaatika 2017. aasta tegevusaruande kinnitamine.
 3. Ülevaade treenerite kutsekomisjoni koosolekust.
 4. Eesti Meistrivõistluste planeerimine ja korraldamine.
 5. Selgitada vajadus võrdsustada Laste A ja Laste B klassi vanusrühmad kui sobilikud A-kategooria võistlusena ja millistel tingimustel (vanuste muutmine vms.). A-kategooria annaks ehk võimaluse välja anda mõlemas vanusklassis Eesti Meistri tiitel.
 6. Vajadus selgitamine A- ja B-kategooria võistluste järele.
 7. Täpsustada dokumentatsioonis, kas ja millistel võistlustel tohivad eksami mitteläbinud kohtunikud hinnata. Millised tagajärjed on võistluste korralduslikule küljele selliste kohtunike kaasamine.

8.      Muud teemad.

 
 
1. Võistlusklassi täitnud sportlastele märgi konkursi tingimuste kokkuleppimine ja võimalusel välja kuulutamine
2. Sportaktobaatika hindamise täpsustused- dokumendi uuendamine ja vastuvõtmine
3. Sportakrobaatikaga tegelevate klubide üldkoosoleku toimumise aja määramine ja kinnitamine
4. Sportakrobaatikaga tegelevate klubide üldkoosoleku teemade kinnitamine
- uute juhatuse liikmete valimine
-muud küsimused
4. Akrobaatika Kool osales LIAG 2017 võistlusel
6. Sportaktobaatika kohtunike ja treenerite koolituste kalendri koostamine
7. Muud küsimused
 
 
 1. Noorteklassi võistlusmääruste uuendamine
 2. Pille Kuldkeppi tagasiastumine toimkonna juhatusest
 3. NDP9 määrustiku kinnitamine
 4. Koolitusvajadus treenerite tasemekoolitusel
 5. Artistlikkuse hindamine miniklassis
 
 1. Sportakrobaatika hooaeg 2016/2017
 2. 2017/2018 vajadused ja plaanid: koolitused, võistlused, treeninglaagrid
 3. Toimkonna lisanduvate liikmete valimine
 4. Ettepanekud EEVL mõttetalgutele
 5. Muud küsimused
 
 1. Toimkonna 2016 a. kokkuvõte ja 2017 a. plaanid
 2. Uute treenerite õpetamine ja koolitamine. Leida koostöö võimalusi Tallinna Ülikooliga kaasates kehakultuuri teaduskonnaga näiteks üliõpilasi parktikabaasi pakkumise näol, sportakrobaatika näidistundide läbiviimine ülikooli juures, abitreenerina töötamise võimaluste pakkumine akrobaatika klubide poolt jne.
 3. Kohtunike koolitus ja eksam.
 4. Individuaalkavade kinnitamine.
 5. Nõuded võistluskostüümidele.
 6. Muud küsimused.

Koosolek 14.01.2017

 1. Uus määrustik (lingid/dokumendid) ja selle rakendamine
 2. Eestikeelse määrustiku kooskõlla viimine uue FIG'i määrustikuga.
 3. Kommunikatsioon kohtunikele seoses määrustiku uunemisega 
 4. Koolitused 2017
 5. Treeningvahendite ohutu paigaldamine ja hoiustamine
 6. Treenerite eksamiküsimused ja vastused viia vastavusse uuenenud määrustikuga

Koosolek 20.06.2016

 1. Akrobaatika sõnavara
 2. Open Tallinn 2016
 3. Võistluste kalender 2016/2017
 4. Sportakrobaatika 2016/2017 koolitusega seonduvast
 5. Muud võistlustega seotud küsimused
 6. Jooksvad küsimused

Toimkonna asutamise koosolek 28.05.2016

 

TOIMKONNA 2016 a. KOKKUVÕTE JA 2017 a. PLAANID