üldkoosolekud

23.mai 2018. a. toimus Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek, kus kinnitati majandusaasta 2017 aruanne, toimkondade ja raamatupidamise aastaaruanded ning 2018 aasta eelarve. Samuti kinnitas üldkoosolek juhatuse liikme Krõõt Kilveti tagasiastumise ning valis kolm uut juhatuse liiget: Lembe Laas, Kersti Kull ja Tarmo Oras.

23.05.0218 Üldkoosoleku protokoll

 

06.aprill 2017. a. toimus Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek, kus kinnitati 2016. a tegevusaruanne, raamatupidamise majandusaasta aruanne, EEVL revisjonikomisjoni aruanne ning 2017. a eelarve. Ühtlasi valiti uus Eesti Võimlemisliidu President ning juhatuse liige.

06.04.2017 Üldkoosoleku protokoll

 

29. aprillil 2016. a. toimus Eesti Võimlemisliidu erakorraline üldkoosolek, kus Eesti Võimlemisliidu presidendiks valiti taas Laine Randjärv ning juhatuse liikmeteks Natalja Inno, Maris Jesse, Mall Kalve, Krõõt Kilvet, Lea Kriibi, Viktor Saaron, Peeter Tišler. Revidendina jätkab tööd Aili Palm.

29.04.2016 Üldkoosoleku protokoll
 

18.märtsil 2016.a toimus Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek, kus kinnitati 2015. a tegevusaruanne, raamatupidamise majandusaasta aruanne, EEVL revisjonikomisjoni aruanne ning 2016. a eelarve ja tegevussuunad. Ühtlasi kinnitati EEVL uus põhikiri.

18.03.2016 Üldkoosoleku protokoll

Esitlusmaterjaliga on võimalik tutvuda siit