Võimlemisvõistluste -ja ürituste korraldamine Covid-19 perioodil

VÕIMLEMISVÕISTLUSTE -JA ÜRITUSTE KORRALDAMINE COVID-19 PERIOODIL (sügis 2020) ÜRITUSE KORRALDAJA MEELESPEA
 
EOK kehtestatud põhimõtted viiruse leviku ennetamiseks spordivõistluste läbiviimisel Kohustuslik on tagada:
 
➢ Pealtvaatajate kuni 50-protsendiline täituvus ja hajutatus siseruumides. Seejuures peavad
istekohad olema märgistatud;
➢ Pealtvaatajatel maski kandmine*, korraldajal on selleks variandid:
• Võetakse ise kaasa
• Võimalik osta kohapeal
• Pileti hinna sees ning jagatakse kohapeal
➢ Hajutatud istumine, järgides 2+2 reeglit;
➢ Maski kandmine korraldajal (teenindaval personalil, lauakohtunikud jne);
➢ Sportlastele eraldi ruumid või sektor, et nad ei puutuks kokku pealtvaatajatega;
➢ Pealtvaatajad jm kõrvalised isikud ei pääseks areenile/lavale, seejuures ära jätta publikumängud
Soovituslik on tagada:
➢ Võistluste eelne elektrooniline piletimüük, vältimaks järjekordade tekkimist ja kontakte kohapeal;
➢ Võistluste eelne sportlaste kehatemperatuuri mõõtmine.
*Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12-aastastele lastele (alates 2008 sünniaasta)
*Õues toimuvatel võistlustel ei ole maski kandmine kohustuslik, ent on tungivalt soovituslik
*Rahvusvaheliste võistluste puhul kehtivad osalevate riikide valitsuste poolt kehtestatud nõuded
 
LISAKS:
 
➢ Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine on
keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või
isikud ära saata.
➢ Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu nii käte hügieeniks kui ka vajadusel
vahendite hoolduseks. Vahendite hoolduseks peab olema eraldatud võistluste soojendusalas
laud koos desinfitseerimisvahenditega.
➢ Korraldaja vastutab, et kohtunikud ja teenindav personal (korraldustiimi liikmed, sh. vabatahtlikud)
on varustatud maskidega.
➢ Korraldaja kontrollib maski olemasolu pealtvaatajatel. Ilma maskita pealtvaatajaid üritusele ei
lubata.
➢ Võistlejal* ja treeneril on võistlusalas lubatud viibida ilma maskita. Kõigis teistes tsoonides
(võistlusalast väljaspool ja pealtvaatajate alas) on maski kandmine kohustuslik.
➢ *Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12-aastastele võistlejatele (alates 2008 sünniaasta)
➢ Riietus- ja pesuruumides viibitakse nii lühikest aega kui võimalik. Soovituslik on lubada riietus- ja
pesuruumidesse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest. Osalejad kasutavad isiklikke
hügieenitarbeid.
➢ Riietusruume kasutavad ainult võimlejad ja treenerid. Lapsevanemad EI OLE lubatud
riietusruumidesse ega soojendus- ning võistlusalale.
➢ Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii
registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu:
veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena asutuses kohapeal, s.h
välisustel, piirdeaedadel.
➢ Soovituslik on lasta pealtvaatajatel täita „Nõusolek isikuandmete töötlemiseks“, et võimaliku
COVID-19 juhtumi puhul inimest tagantjärgi teavitada. Dokumendi täitmine toimub vabatahtlikul
alusel.
 
ÜRITUSEL OSALEJA MEELESPEA
 
➢ Enne võistlust/üritust viin ennast kurssi kehtestatud reeglite ja tingimustega. Ürituse korraldajal
on kohustus kõiki osalejaid teavitada.
➢ Saabun võistlusele/üritusele tervena.
➢ Saabun võistlusele/üritusele vastavalt korraldaja poolt saadetud ajagraafikule õigel ajal (vahetult
enne ettenähtud aega). Väldin asjatut viibimist ja kogunemisi võistluspaigas.
➢ Võistlustele/üritusele saabudes pesen käsi ning kasutan isiklikku rätikut või ühekordseid
paberrätikuid.
➢ Salvrätikute kasutamisel (näiteks nuuskamisel) viskan paberi koheselt prügikasti.
➢ Kogu võistluse/ürituse vältel üritan hoida teistega distantsi.
➢ Peale võistlust/üritust desinfitseerin kasutusel olevad vahendid selleks ettenähtud kohas
(eraldi laud, mis on varustatud des. vahendite ja pabersalvrätikutega).
➢ Võistluste/ürituste ajal kasutan ainult enda võimlemisvahendid. Vahendite „laenutamine“
teistele ei ole lubatud.
➢ Võistluste/ürituste ajal kasutan ainult isiklikku varustust (joogipudel, massaažirull,
võimlemismatt, kummilindid, võimlemisvahendid jne.).
➢ Võitluste/ürituste ajal on soovituslik vältida kätlemist, kallistamist jt otseseid kontakte.
 
TURVALIST JA OHUTUT KORRALDAMIST MEILE KÕIGILE!
Eesti Võimlemisiit