Sporditegevuse korraldamine alates 1. veebruarist

Alates 1. veebruarist 2021 Harjumaal ja Ida-Virumaal ning alates 3. veebruarist mujal Eestis on treeningtegevus lubatud järgnevalt: 

1) sisetingimustes on lubatud mittekontaktne või madala riskiga tegevus või treening üksnes juhul, kui selle läbiviimisel on tagatud, et osalejate arv rühmas ei ole rohkem kui 11 inimest, sealhulgas juhendaja. Teiste rühmadega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Võistkondlikud alad, kus esineb juhuslik kontakt, loetakse madala riskiga tegevuseks juhul, kui spordialaliit on koostanud riskide maandamise meetmed ning need on kooskõlas Kultuuriministeeriumi juhistega ja kooskõlastatud Terviseametiga. Terviseameti kõrgemate ja madalamate riskidega tegevuste loetelu on leitav Terviseameti kodulehelt;

2) sisetingimustes on lubatud kontaktne või kõrge riskiga tegevus või treening üksnes juhul, kui see toimub kogu tegevuse või treeningu vältel maksimaalselt kahe sama inimese vahel, teiste inimestega tuleb kogu tegevuse vältel hoida kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Ruumis võib inimesi olla kuni 50% ruumi täituvuseni, kuid kogu tegevuse vältel ei tohi kaks koos treenivat inimest teiste samas ruumis treenivate inimestega, sh juhendajaga kokku puutuda (st lähikontaktsus ainult kahe isiku vahel);

3) treening-, riietus- ja pesuruumides on tagatud ruumi kuni 50% täituvus. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide ja nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris. Juhul kui ühes hoones asub mitu sportimispaika (nt tennis ja jõusaal), aga kasutatakse sama riietusruumi, tuleb tagada 50% täituvus erinevate sportimispaikade lõikes;

4) välitingimustes on lubatud treenimine rühmas, mille suurus on kuni 50 inimest, sh juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;

5) siseruumides kantakse maski, v.a sporditegevuse ajal. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

6) ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;

7) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt (COVID-19 käitumissoovitused asutuste töö nakkusohutuks korraldamiseks).

Alapunktid 1-4 ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistri- ja esiliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, ning puudega isikute tegevustele (ei laiene seenioritele/ veteranidele).

Vastavalt Valituses korralduse punktidele 2 ja 3 (dokumendi leiab siit) on võimlemisaladest konkreetselt välja toodud vaid (ilu)võimlemine individuaalalana ning see on määratletud madala riskiga tegevuseks. Kindlasti võib meie aladest kohe madala riskiga tegevuseks lugeda ka trampoliinvõimlemist ja sportvõimlemist (individuaalalad). Teiste alade puhul (iluvõimlemine rühmkava, rühmvõimlemine, sportaeroobika, sportakrobaatika, TeamGym) aga tuleb sisse kontakt teiste võimlejatega. Siinkohal järgime EEVL-i poolt korralduse punkti nr. 2.7 ning suhtleme omalt poolt Terviseameti ning Kultuuriministeeriumiga ning loodame paika panna iga tegevuse kohta usaldusmeetmed. Hetkel aga tuleks siis kindlasti eelpool mainitud spordialade puhul jälgida seda, et treeningu käigus on täidetud 2+2 reegel (koos maksimaalselt kaks inimest ja teistega vahemaa kaks meetrit). 

Võistluste koha pealt, kahjuks ei tohi vastavalt korraldusele veel klubide turniire korraldada ning siinkohal peab ootama järgmisi instruktsioone. Iluvõimlemise rühmkavade KV korraldamise koha pealt (planeeritud 27.02) oleme eraldi küsinud ning kuna võistlus toimub alaliidu, EEVL-i egiidi all, siis on seda võimalik läbi viia.

Kultuuriministeeriumi juhendi leiate siit: treeningtegevuse korraldamine & spordivõistluste korraldamine