Sporditegevuse korraldamine alates 26. aprillist

Rõõmustame, et meie ühiskond hakkab tasapisi avanema! Kultuuriministeerium avaldas juhendid, mis puudutavad sporditegevuse jätkamist alates 26. aprillist ning samuti on lisatud juhend spordivõistluste korraldamise kohta alates 3. maist.

Tähtsaimaid punktid, millele palun tähelepanu pöörata on:

Alates 26. aprillist 2021:

1) välitingimustes on lubatud treenimine kuni 10 isikulistes rühmades, sealhulgas juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Alates 3. maist 2021:

2) sisetingimustes on lubatud individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga ning kui hoitakse teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Tungivalt on soovitatav tegevuse käigus paarilisi mitte vahetada. Rühmaviisiline tegevus või treening ei ole lubatud. Paarismängud on lubatud ainult nendel spordialadel, mis lähevad individuaalspordiala mõiste alla. Nendeks on tennis, lauatennis, padel, sulgpall, rannavõrkpall ja rannatennis. Individuaaltegevuse või individuaaltreeningu piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada; – Antud punkti osas saame täpsustuseks öelda, et on lubatud jagada võimlemisaal-treeningsaal nii-öelda jaamadeks, kus igas jaamas treenib kas üks või kaks sportlast või sportlane koos juhendajaga. Sellisel juhul peab aga veenduma, et antud jaamade vahel oleks piisav kaugus, saali kogu täituvus 25% ning erinevates jaamades treenivad sportlased ei puutu omavahel kokku. Kindlasti tuleb ka järgida seda, et treener võib kogu treeningu ajal juhendada ainult 1 sportlast ehk siis treener ei tohi treeningu vältel erinevate jaamade vahel pendeldada. Hea viis on sportlastele treeneri poolt ette anda individuaalsed treeningkavad, mida nad siis saavad isekeskis täita.

3) sisetingimustes peab olema tagatud, et ruumi täituvus ei oleks rohkem kui 25% tavapärasest täituvusest. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide või nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris. Juhul kui ühes hoones asub mitu sportimispaika (nt pallimängusaal ja jõusaal), aga kasutatakse sama riietusruumi, tuleb tagada 25% täituvus erinevate sportimispaikade lõikes;

Loe rohkem – Sporditegevuse juhend 26 aprillist 2021

Spordivõistluste korraldamine sisetingimusteson jätkuvalt lubatud korraldada ainult nendele sportlastele, kes on Eesti Võimlemisliidu koondiste ning noorte koondiste kandidaatide nimekirjas.

Loe rohkem – COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele_03052021