Sporditegevuse korraldamine alates 31. maist

Kultuuriministeerium avaldas sporditegevuse juhendi ning spordivõistluste korraldamise juhendi, mis kehtivad alates 31. maist. Olulisemad muudatused, mida välja tuua:

Alates 31. maist:

  • Treeningutel ja võistlustel ei ole nii sise- kui välistingimustes enam grupipiiranguid
  • Sisetingimustes kehtib treenimisel ruumi 50% täituvuse piirang, kuid ruumi kohta ei tohi olla rohkem inimesi kui 200.
  • Sisetingimustes võib võistlustel osaleda kuni 200 inimest. Sisetingimustes võivad võistelda vaid juhendis välja toodud sihtgrupid. PS! Siseruumides võivad endiselt võistelda ainult EEVL nimekirjas olevad sportlased.
  • Välistingimustes on lubatud nii treenimine kui ka võistlemine kui selles ei osale rohkem kui 250 inimest.

Alates 14. juunist on sisetingimustes piirarv 600 inimest ruumi kohta ja välistingimustes 1000 inimest ürituse/spordiobjekti kohta. Tänaste otsuste kohaselt võib alates 14. juunist korraldada sisetingimustes võistlusi ka harrastussportlastele ning lubatud on ka pealtvaatajad. Koos võistlejate ja pealtvaatajatega ei tohi sisetingimustes olla võistlusel/üritusel rohkem kui 600 inimest ja välistingimustes rohkem kui 1000 inimest.

Vabariigi Valitsus vaatab piirangud üle kahe nädala pärast. Uued juhendid edastatakse vajadusel hiljemalt 11. juunil.