Piirangute leevendamine alates 4. juunist

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2. juunil tehtud täiendavatele otsustele on: 

  • alates 4. juunist on lubatud nii sise- kui ka välistingimustes võistlustel ja liikumisüritustel ka pealtvaatajad.
  • Osalejate arv võib välistingimustes olla kuni 250, sh pealtvaatajad. See kehtib kuni 13. juunini (kaasa arvatud). Alates 14. juunist võib välistingimustes osaleda kuni 1000 inimest, sh pealtvaatajad. Suuremaid üritusi (sisetingimustes kuni 3000 ja välistingimustes kuni 9000) on võimalik korraldada alates 14. juunist, kui järgitakse suurematele üritustele kehtestatud lisatingimusi. Täpsemalt lahti selgitatud lisatingimused edastatakse esimesel võimalusel koos uuendatud võistluste korraldamise juhendiga.
  • Alates 4. juunist on sisetingimustest võistlemine lubatud kõigile soovijatele, täna kehtivad erisused kaovad ära.
  • Sisetingimustes korraldatud võistluste puhul tuleb järgida kõiki täna kehtivaid usaldusmeetmeid, mis tagavad inimeste ohutuse. Sisetingimustes võib kuni 13. juunini (kaasa arvatud) osaleda koos pealtvaatajatega kuni 200 inimest. Alates14. juunist võibsisetingimustes osaleda üritusel kuni 600 inimest, sh pealtvaatajad.
  • Kellaajapiirang jääb kehtima: kuni 13. juunini (kaasa arvatud) ei tohi ürituse toimumise kohas viibida ajavahemikel 22.00-06.00. Alates 14. juunist on antud ajavahemik 00.00-06.00.

Kultuuriministeeriumi poolse spordivõistluste korraldamise uuendatud juhendi leiab siit.