Sporditegevuse juhendid alates 2.augustist 2021

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 26. juuli 2021 korraldusega nr 266) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud väli- ja sisetingimustes reguleeritud alates 02. augustist 2021 järgmiselt:

1) sisetingimustes peab olema tagatud, et osalejate arv ei oleks rohkem kui 500 isikut ruumi kohta ning on tagatud hajutatus. Hajutatuse nõue ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

2) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

3) välistingimustes on lubatud treenimine, kui on tagatud, et selles ei osale rohkem kui 1500 isikut. 1500 isiku piirang kehtib ühe piiratud territooriumiga välispordiobjekti kohta, nt: jalgpallistaadion, kergejõustikustaadion.

Juhendid on leitavad siin:

Sporditreeningute korraldamise juhend 02_augustist_2021

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele_02082021

Nimetatud juhiseid tuleb järgida kuni Vabariigi Valitsuse uute korralduste jõustumiseni.