In Memorian

Lahkunud on Eesti naisvõimlemise Grand Old Lady
ETHEL KUDU (13.06.1922 – 25.08.2021), kes on andnud suure panuse Eesti võimlemise arengusse.

Tallinnas sündinud ja seal gümnaasiumineiuna võimlemist harrastanud E. Kudu lõpetas Tartu Ülikooli  Kehakultuuriteaduskonna 1946. aastal. Ta jätkas ülikoolis töötamist võimlemiskateedri õppejõuna 33 aastat. E. Kudu initsiatiivil loodi naisvõimlemise osakond, mille eestvedajaks oli ta kuni 1977.aastani.
Lisaks tööle ülikoolis tegutses E. Kudu aktiivselt Eesti Sportvõimlemisföderatsiooni naisvõimlemiskomisjoni esinaisena  ning  Nõukogude Liidu kehalise kasvatuse üleliidulise teaduslik-metoodilise komisjoni liikmena. Ühe esimese teaduskraadiga võimlemisspetsialistina avaldas ta erialaseid artikleid, osales õppevahendite ja raamatute kirjutamises ning esines hinnatud lektorina konverentsidel nii Eesis kui Soomes ja Saksamaal.
Langetame leinas pea ning mõtleme tänutundes pikaajalisele tööle võimlemise arendamisel.

Eesti Võimlemisliit