Algas kutsete taotlemise ja taastaotlemise sügisperiood

NÕUDED TREENERIKUTSE TAOTLEMISEKS

NB! Alates veebruarist 2022 kutse andmise tasud saab maksta AINULT minu.treenerikutse.ee keskkonna kaudu. Palume tasuda ainult keskkonna kaudu!

Abitreener, EKR 3                       40.00 €

Nooremtreener, EKR 4             47.00 €

Treener, EKR 5                             56.00 €

Vanemtreener, EKR 6                72.00 €

Praktiliste oskuste korduseksami puhul tasuda 50% kutse andmise tasust. Arve soovist palume aegsasti teada anda EEVL-i sekretariaadile aadressil eevl@eevl.ee.

Kutse andmise tasu ei tagastata vastavalt kutse andmise korra punktile 6.2.3.

Eksamitele lubatakse neid, kes on vähemalt 17 ja pool aastat vanad, vastavad soovitud taseme taotlemiseks kehtestatud nõuetele ning on läbinud vajalikus mahus koolitused, mis on tõendatud tunnistustega või mille koolitustunnid on alaliidu poolt otse Spordiregistrisse üleslaetud. Hindamiskomisjoni otsus eksamile või taastaotlemisele lubamise kohta saadetakse pärast hindamiskomisjoni koosolekut.