Noorsportlasi oodatakse terviseuuringule

Spordimeditsiini Sihtasutus (EOK loodud sihtasutus) kutsub kõiki noorsportlasi korralisele terviseuuringule

Noorsportlaste terviseuuringu sihtrühm on kuni 19-aastased (k.a) noored, kes treenivad ja võistlevad regulaarselt vähemalt kuus akadeemilist tundi nädalas (üks akadeemiline tund = 45 minutit) lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele. Alla kuue akadeemilise tunni nädalas treenivaid ja võistlevaid noorsportlasi jälgivad perearstid tavatervisekontrolli käigus.  
Terviseuuring on haigekassa rahastusega ehk noorsportlasele tasuta (tasuda tuleb vaid visiiditasu). 

Noorsportlaste spordimeditsiiniliste terviseuuringute eesmärgid on:   

  • laste ja noorte terviseteadliku käitumise edendamine – nõustamine tervislike eluviiside, sh liikumisaktiivsuse ja toitumise teemal; lastevanemate informeerimine lapse tervislikust seisundist;
  • varjatult ja ilma oluliste sümptomiteta kulgevate terviserikete, sh südame-veresoonkonnahaiguste (SVH) riskifaktorite ning varjatud kopsu- ja südamehaiguste avastamine, vähendades seeläbi haiguse progresseerumist ja äkksurma riski; 
  • kehalist võimekust mõjutavate ning sageli esinevate kerge kuluga haiguste avastamine; 
  • sporditraumade ennetamise eesmärgil tugi-liikumiselundkonna riskifaktorite tuvastamine, hindamine ja nõustamine riskifaktorite vältimiseks; 
  • eelneval tervisekontrollil leitud terviseprobleemi regulaarne jälgimine ja kehalise koormuse vastavuse hindamine tervislikule seisundile;
  • nõustamine spordialade- ja treeningkoormuse sobivuse suhtes, treeningkoormuste vastavuse hindamine antud sportlase vanusele, kehalistele võimetele ja tervislikule seisundile; 
  • sportlase nõustamine arsti määratud ravimite sobivuse ja/või kasutatavate toidulisandite vajaduse suhtes ning antidopingualane teavitamine.

 

 

 

 

 

 

 

Registreerimine tööpäeviti kell 9.00-18.00 tel. 6996515, või e-posttuk@sportmed.ee

Täpsem info terviseuuringute läbiviimise kohta: http://www.sportmed.ee/teenused/uuringud/noorte-terviseuuring/terviseuuringu-juhis/