Tähelepanu! 8. augustil lõppeb selle poolaasta kutse andmise perioodi dokumentide vastuvõtt

Eesti Võimlemisliit kuulutab välja dokumentide vastuvõtmise 3–6. taseme kutseeksamite sooritamiseks ning kutse taastaotlemiseks järgmistel aladel:

➢ rühmatreeningud
➢ vesiaeroobika
➢ võimlemine

EEVL 2023 II pa kutseeksamite toimumise ja kutse taastaotlemise perioodi tähtajad:

18. juuli 2023 – dokumentide vastuvõtu algus
8. august 2023 – dokumentide vastuvõtmise tähtaeg
1. september 2023 – eksamitele registreerimise ja praktilise eksami videote esitamine
6. september 2023 – teooriaeksamid
9.-19. september – võimlemise praktilise eksami videote läbivaatus ja hindamine
15. september – rühmatreeningute praktiline eksam
20. september 2023 – teooria järeleksam (alates tase 5, vt. lähemalt siit)
22. september 2023 – kutseomistamise kinnitamine (kutseeksami tegijad + taastaotlejad)

Kutse taotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (minu.treenerikutse.ee):

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja
sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse elektroonilisse keskkonda
koolitaja poolt,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist
tõendavad dokumendid,
7) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude
tasumise kohta.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus.

TÄHELEPANU! Kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taas taotlemisel on vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine. Esmaabikoolituse võib läbida ükskõik millise kvalifitseeritud pakkuja juures.

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu poolt 06.04.2022 kinnitatud kutse andmise korrale, peab kutse taotleja vastama eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega.

Rohkem informatsiooni leiad siit.  

Järgmine võimalus dokumentide esitamiseks kutseeksamite sooritamiseks ja kutse taastaotlemiseks on 2024. aasta I pooles.