Tähelepanu! Järgmine Eesti Võimlemisliidu kutse andmise voor avaneb 4. jaanuaril 2024

Käesolevaga anname teada, et Eesti Võimlemisliidu 2024 I poolaasta kutse andmise vooru ajaraam on järgnev:

  • 4. jaanuar 2024 – dokumentide vastuvõtmise algus
  • 25. jaanuar 2024 – dokumentide vastuvõtmise tähtaeg
  • 2. veebruar 2024 – eksami kutsete saatmine
  • 16. veebruar 2024 – eksamitele registreerimine ja võimlemise praktilise eksami videote esitamine
  • 21. veebruar 2024 – võimlemise, rühmatreeningute teooriaeksamid @ Tallinn
  • 1. märts 2024 – rühmatreeningute praktiline eksam rühmas @ Tallinn
  • 6. märts 2024 – teooria järeleksam (5. või kõrgem kutsetase, tervislikud/muud mõjuvad põhjused)

! Juhime eraldi tähelepanu, et võimlemise praktilise eksami videosalvestus peab olema valmis esitamiseks 16. veebruaril ehk siis ENNE teooriaeksamit. Kui eksaminand läbib teoorieksami edukalt, läheb videosalvestus hindamiskomisjonile läbi vaatamiseks. 

!! TRA & ACRO praktilise eksami tarbeks on vajalik endale loosiga tõmmata element/elemendid. Palun TRA & ACRO eksami sooritajatel eraldi pöörduda e-maili aadressil teneriin@eevl.ee. 

Kutse taotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (www.minu.treenerikutse.ee)

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:

1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse elektroonilisse keskkonda koolitaja poolt,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid,
7) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulud tasumise kohta.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus.

TÄHELEPANU! Kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taas taotlemisel on vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine. Esmaabikoolituse võib läbida ükskõik millise kvalifitseeritud pakkuja juures.

Kutse taotlemise/taastaotlemise kohta leiad lisainformatsiooni SIIT.

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu poolt 06.04.2022 kinnitatud kutse andmise korrale, peab kutse taotleja vastama eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega.

Eesti Võimlemisliidu 2024 II poolaasta kutse andmise voor toimub august-september 2024.