Eesti Võimlemisliidu teadaanne

Eesti Võimlemisliit kinnitab EPL-s avaldatud uudist, et meie ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse poolt ühiselt 2023. aasta lõpukuudel läbiviidud menetlus tuvastas võimlemises toimunud sportlase väärkohtlemise juhtumi. Meil on väga kahju, et selline juhtum on aset leidnud ja vabandame sportlase ja tema pere ees üleelamiste pärast, mida ei oleks tohtinud olla. Eriti kurb on tõdeda, et väärkohtlemise kestmisele aitas kaasa seda kõrvalt kahtlasi märke tähele pannud treenerite oskamatus reageerida. Eesti Võimlemisliit on väga tänulik endisele võimlejale, kes ebakohast käitumist novembrikuus märkas ja sellest koheselt teavitas. Märguanne võimaldas kohe sportlase kaitseks sekkuda ja alustada menetlust vastavalt Võimlemisliidu sporditurvalisuse korrale. Kord on vastu võetud 2022. aasta detsembris ja selles sisalduvatest sporditurvalisuse põhimõtetest peavad juhinduma kõik Eesti võimlemisklubid. Menetlus tuvastas, et kahjuks treenerite teadlikkus sporditurvalisusest oli puudulik ning klubil puudus võimalikest juhtumitest teavitamise kord.
 
Palume kõikidel klubidel veenduda, et kõik treenerid on sporditurvalisuse korraga tutvunud, mõistavad selles kirjeldatut, lähtuvad sporditurvalisuse põhimõtetest oma töös ning teavad kuidas vastavat olukorda kõrvalt nähes või sellest kuuldes käituda. Korraga saab endiselt tutvuda siin „Vaimset, füüsilist või seksuaalset turvalisust ohustavate olukordade ennetamise ning juhtumitele reageerimise, teavitamise ja lahendamise kord“.
 
Meie kõigi kohustus on tagada võimlejatele ja treeneritele turvaline keskkond, mis aitab sportlastel arendada oma füüsilisi võimeid ja kasvada samal ajal terve tasakaaluka inimesena.
 

Julgustame siinkohal kõiki treenereid, klubijuhte, sporditöötajaid, sportlasi, lapsevanemaid läbima Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA loodud e-kursust “Väärkohtlemise ennetamine spordis”.

Sporditurvalisuse e-õpe