Tähelepanu! Järgmine Eesti Võimlemisliidu kutse andmise voor avaneb 17. juulil 2024

Käesolevaga anname teada, et Eesti Võimlemisliidu 2024 II poolaasta kutse andmise vooru ajaraam on järgnev:

17. juuli 2024 – dokumentide vastuvõtu algus
7. august 2024 – dokumentide vastuvõtmise tähtaeg
30. august 2024 – eksamitele registreerimise ja praktilise eksami videote esitamise tähtaeg
5. september 2024 – teooriaeksamid
13. september 2024 – rühmatreeningute praktiline eksam
19. september 2024 – teooria järeleksam (alates tase 5, vt. lähemalt siit)

! Juhime eraldi tähelepanu, et võimlemise praktilise eksami videosalvestus peab olema valmis esitamiseks 30. augustil ehk siis ENNE teooriaeksamit. Kui eksaminand läbib teoorieksami edukalt, läheb videosalvestus hindamiskomisjonile läbi vaatamiseks. 

!! TRA & ACRO praktilise eksami tarbeks on vajalik endale loosiga tõmmata element/elemendid. Palun TRA & ACRO eksami sooritajatel eraldi pöörduda e-maili aadressil teneriin@estoniangymnastics.ee

!!! Vastavalt 22.03.2024 EOK treenerite kutsekomisjoni otsustele on nüüd treeneri kutse taastaotlemisel ja taseme tõstmisel kohustuslik läbida 2 tunni ulatuses Spordikaitstuse koolitus, mis arvestatakse 60 tunni täienduskoolituse hulka (arvesse läheb nii EADSE e-õppekursus kui kontaktkoolitus).

Kutse taotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (www.minu.treenerikutse.ee)

Kutse taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:

1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse elektroonilisse keskkonda koolitaja poolt,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid,
7) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulud tasumise kohta.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab Eesti Võimlemisliit ja Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus.

TÄHELEPANU! Kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taas taotlemisel on vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine. Esmaabikoolituse võib läbida ükskõik millise kvalifitseeritud pakkuja juures.

Kutse taotlemise/taastaotlemise kohta leiad lisainformatsiooni SIIT.

Vastavalt Kultuuri Kutsenõukogu poolt 26.03.2024 kinnitatud kutse andmise korrale, peab kutse taotleja vastama eeltingimustele ja tõendama oma haridustaset, läbitud taseme- ja täienduskoolitust, treeneri kutsetaset, töökogemust ja teisi nõudeid dokumentidega.

Eesti Võimlemisliidu 2025 I poolaasta kutse andmise voor toimub jaanuar-märts 2025.