AUS MÄNG

AUS MÄNG - koondmaterjal spordiorganisatsioonidele 

Dopinguvastases võitluses on oma osa täita erinevatel tegijatel: ülemaailmsel antidopingu organisatsioonil WADA, rahvuslikel dopinguvastastel organisatsioonidel, rahvusvahelistel spordialaliitudel ja nende riiklikel rakukestel. Eesti Võimlemisliit peab oluliseks näidata spordiala puhtust ja võtta ette erinevaid tegevusi, et dopingu vastu võidelda: tellida testimisi, korraldada koolitusi, kajastada teemat oma infomaterjalides

Eestis korraldab antidopingualast tööd SA Eesti Antidoping, viies läbi dopingukontrolle ja korraldades antidopingualast teavitustööd. SA Eesti Antidoping on Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) liige ning lähtub oma töös WADA Koodeksist, mis on kogu maailma dopinguvastase võitluse alus. Eestis jõustus 1998. aastal Euroopa Nõukogu dopinguvastane konventsioon, millega seoses muutusid konventsiooni põhimõtted Eesti riigile siduvaks.

Maailma Antidopingukoodeks seab alustalad, millele tõhus antidopingu poliitika peaks tuginema. See hõlmab keelatud ainete ja meetodite nimekirja ning rahvusvahelisi standardeid testimiseks, laborite tööks, privaatsuse hoidmiseks jm. Koodeksi elluviijateks on dopinguvastased organisatsioonid.

WADA koodeks

Keelatud ainete ja meetodite nimekirja kinnitab WADA täitevkomitee iga-aastaselt septembris ja see hakkab kehtima järgneva aasta 1. jaanuaril. Nimekiri on sama nii erinevate riikide kui ka erinevate spordialade jaoks. Selles on mõned ained ja meetodid täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on keelatud vaid teatud spordialadel (nt alkohol motospordis). Aineid lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist: (a) tõstab sportlikku sooritust; (b) on ohtlik sportlase tervisele; (c) kahjustab spordi vaimu.

SA Eesti Antidoping  on rahvuslik dopinguvastane organisatsioon, mille missiooniks on edendada tervislikku ja ausat sporti viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingualast haridustööd ja osaleda riiklikus ning rahvusvahelises antidopingualases koostöös.

Lisainfo: SA Eesti Antidoping juhatuse liige Henn Vallimäe, henn.vallimae@antidoping.ee, tel 5628 7762