juhatuse koosolekud

Juhatuse koosolek 09.10.2019
 
1. Eelmise juhatuse koosoleku (21.08) protokolli kinnitamine
2. III kvartali kasumiaruanne
3. 2019. aasta parimate valimine
4. Klubide vahelised küsimused
4.1 VK Janika vs VK Janika Tallinn - üks klubi või mitte?
4.2 VK Piruett vs VK Excite Dance - NSM rahad
5. UEG-ga soetud küsimused
5.1 Taotlus varustuse toetamiseks
5.2 UEG tiitlivõistlused järgnevatel aastatel
5.3 UEG kohtumine 26-27.06.2020 Vilniuses
6. Sportvõimlemise arengud
7. Muud küsimused 
 
Juhatuse koosolek 21.08.2019 
 
1. Eelmise juhatuse koosoleku (04.06) protokolli kinnitamine 
2. II kvartali kasumiaruanne
3. EEVL peasekretärile uus assistent
4. Iluvõimlemise MM-i delegatsiooni kinnitamine
5. Sponsorite otsimine
6. Suhtekorraldus Meta Advisoryga
7. Statuut parimate sportlaste valimiseks
8. Muud küsimused
 
 
Juhatuse koosolek 04.06. 2019 
 
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
2. AGG III MK-etapp Tallinnas
3. Iluvõimlejate stipendiumite kinnitamine
4. Klubide edetabel
5. EEVL sponsorvideo
6. UEG kongress
7. Sportvõimlemise taaskäivitamine
8. Arengukava 2020-2030
9. Antidoping ja WADA reeglid
10. GfA kollokviumi kokkuvõte
11. Miss Valentine & iluvõimlemise GP etapp
12. VK Janika ja VK Janika Tallinn
13. Jooksvad küsimused
13.1 Eriolümpia projekti tutvustamine
13.2 Eurogym 2020 infokoosoleku kokkuvõte
13.3 2020 AGG MM
 
Juhatuse koosolek 02.05.2019
 
1.Eelarve projekt + majandusaruanne
2.Üldkoosolek 2019
3. Iluvõimlemise EM-i delegatsiooni kinnitamine
4. Kristi Kirsberg & Meta Advisory
5. Uue liikme vastuvõtmine
6. EEVL sponsorvideo käekäik
7. Jooksvad küsimused 
 
Juhatuse koosolek 17.04.2019
 
1. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse koosolek 13. märts)
2. Jooksev finantsseis I kvartali lõpuks
3. V.Saaroni kommentaar video kohta
 
Juhatuse koosolek 13.03.2019
 
1.Eelmise protokolli kinnitamine (juhatuse koosolek 30. jaanuar)
2. 2018. aasta majandus- ja tegevusaruande kinnitamine
3. EEVL 2019. aasta eelarve projekt
4. NSM punktitabel
5. EEVL liikmeklubide väljaarvamine
6. Jooksvad küsimused
6.1 UEG ürituste/tiitlivõistluste korraldamine
6.2 Tegutsemiskord & osavõtumaksud
6.3 Eesti Võimlemispidu
6.4 IFAGG asjad
6.5 Videopresentatsioon
6.6 Muud teemad
7. Järgmise koosoleku aeg
 
Juhatuse koosolek 30.01.2019
 
1. Eelmise protokolli kinnitamine (juhatuse koosolek 10. detsember)
2. UEG Spieth vaip
3. 2018. aasta finantskokkuvõte
4. Iluvõimlemise rühmkava koondiste kinnitamine (meistriklass & juunioriklass)
5. Juubelite tähistamine / statuut
6. Miss Valentine - kiire ülevaade
7. Tegutsemiskord 4.5.3
8. Sponsorvideo presentatsioon
9. Muud teemad
 
 
Juhatuse koosolek 10.12.2018
 
1. Eelmise protokolli kinnitamine (juhatuse koosolek 31. oktoober)
2. Finantsseis 2018. aasta lõikes & eelarve ettepanekud
3. Tegutsemiskorra muudatused
4. FIG Bakuu kongressi kokkuvõte
5. Bogdanovate klubi liikmeks
6. EOK Aasta sportlane 2018 valimine

 

Juhatuse koosolek 31.10.2018

1. Eelmise protokolli kinnitamine (juhatuse koosolek 19. september)
2. EEVL 2018. aasta parimate valimine + aastalõpuüritus
3. NSM tabel 
4. VK Janika Tallinn vs VK Noorus üleminekutasude vaidlus
5. Sponsorluse teemad
6. EEVL 2019. aasta kalenderplaan
7. Taotlused riigile
8.  Juhatuse liikmete vastutusalad
9.   Jooksvad küsimused
9.1   VK Piruett & EMV iluvõimlemise rühmkavades
9.2   Kaduma läinud EEVL arvuti
9.3   IX Eesti Spordi Kongress, Spordiaasta tähed
9.4   GfA 2019 Colloquium in Lisbon (POR)
9.5   Alta Võimlemiskool EEVLi liikmeks
10. Järgmise koosoleku läbiviimise aeg
 
 

Juhatuse koosolek 19.09.2018

1. Eelmise protokolli kinnitamine (juhatuse koosolek 21. august)
2. RG MM Sofia kokkuvõte
3. NSM tabel ja punktid rühmkava koondise liikmetele
4. Juhatuse liikmete rollid
5. Lembe Laas ettepanekud pärast eelmist juhatuse koosolekut
6. Võistluvõimlejate litsentseerimine
7. Uue liikme avaldus – Alta võimlemise ja tantsu spordikool MTÜ
8. Muud küsimused:
8.1 Miss Valentine ja Merepiiga võistluse haldamin
8.2 Toimkondade juhid
8.3 Sponsorkirjad ja sponsorite leidmine
8.4 Juhatuse liikmete eevl.ee lõpuga e-mailid
8.5 Järgmise koosoleku läbiviimise aeg
 
 

Juhatuse koosolek 21.08.2018

1. Eelmise juhatuse koosoleku 13.06.2018 protokolli kinnitamine
2. EEVLi hetke finantsseis
3. Võimalus UEG toetuseks projektile
4. Koolitajate/hindamiskomisjoni/kutsekomisjoni töötasud
5. Carmel Kallemaa sportlaskodakondsuse vahetamine
6. Peasekretäri assistendi töölevõtmine
7. Iluvõimlemise MMi delegatsiooni kinnitamine
8. EMV-de korraldamine 2019. aastal
9. Uue liikme avaldus – MTÜ Spordiklubi Airpark
10. Jooksvad teemad
10.1 Sponsorite leidmine uue sponsorkirjaga
10.2 Miss Valentine ja Merepiiga võistluste haldamine
10.3 Kalevi spordihall ja võimleja
10.4 NSM põhimõtted rühmkava koondise võimlejatele
10.5 Üleminekutasude kaotamine
10.6 Juhatuse liikmete eevl.ee lõpuga e-mailid
10.7 Toimkondade juhtide konkurss
 
 
Juhatuse koosolek 13.06.2018
 
1. Eelmise koosoleku (02.05.2018) protokolli kinnitamine
2. Uue töötaja värbamine (assistent/koolitusjuht), suvine büroo töökorraldus
2.1 Peasekretäri palga kinnitamine
3. AGG EM kokkuvõte
4. GymnaFest (rollid, koht, juhend)
5. Kutsekomisjoni uue koosseisu kinnitamine
5.1 Kutsekomisjoni/hindamiskomisjoni/lektorite hinnakiri
6. Muud küsimused
6.1 Akroalade teema 
6.2 Andmekaitseseadus
6.3 Arena Spordiklubi liikmeskonnast välja arvamine
6.4 UEG kommunikatsiooni seminar
6.5 RG EM kokkuvõte

 

Juhatuse koosolek 02.05.2018 

1. 04.04.2017 koosoleku protokolli kinnitamine
2. Eelarve 2018
3. RG EM delegatsiooni koosseisu kinnitamine
4. AGG EM 2018
5. Tasemekoolituse korraldamine
6. Üldkoosolek
7. Muud küsimused
7.1 EMV korraldamine, auhinnaraha
7.2 Uued liikmesklubid
7.3 Büroojuht Tene-Riin Vaarmann Lausanne´i kommunikatsiooni seminarile
7.4 FIG kollokvium 
7.5 Peasekretäri töölepingu pikendamise teema
 
 
Juhatuse koosolek 04.04.2018
 
1. 07.03.2018 koosoleku protokolli kinnitamine
2. 3-kuu eelarve täitmine
3. EEVL üldkoosolek 23.05.2017. (majandusaasta aruanne)
4. Kutsekomisjoni koosseisu kinnitamine, koolituse süsteem
5. AGG EM 2018
6. IFAGG teema, L. Kriibi kandideerimine IFAGG juhatusse, IFAGGi küsimused
7. Eesti meistrivõistluste autasustamine (tegutsemiskord p. 4.5.4.)
8. Kohtunike tegevuse hüvitamise kord.
9. Sportakrobaatika toimkonna avaldus Eesti meistrivõistluste korraldamiseks.
10. Alina Janise taotlus.
11. Uue liikme vastuvõtt
12. Muud küsimused
 
 
Juhatuse koosolek 07.03.2018 
 
1. Juhatuse koosoleku 17.01.2018 protokolli kinnitamine
2. Eelarve 2018, arutelu ja kinnitamine
3. NSM toetuste kinnitamine
4. EEVL arengukava projekt 2018
5. Gymnafest 2018 juhendi projekt
6. Üldkoosoleku aeg ja koht
7. Muud küsimused

 

Juhatuse koosolek 17.01.0218

1. 06.12.2017 koosoleku protokolli kinnitamine
2. 2017 a. majandusaasta aruanne seisuga 16.01.2017
3. 2018 a. eelarve projekt
4. NSM rahade jaotuse põhimõtted
5. AGG EM 2018
6. Muud küsimused
6.1 Bürootöötajate tööülesanded 2018 a 1. poolaastal
6.2 Võimlejate litsenseerimine EEVL-is
6.3 Kohtunike tasustamine
6.4 Üldkoosoleku/juhatuse koosoleku korraldamise kuupäevad
6.5 N. Inno ettepanekud: 
- Helena Jäe kulude kompenseerimine Audentese sportlaste ühiselamus, 150 eurot kuus?
- Kahe võimleja reisi ja majutuskulude katmine Moskvas toimuvate Noorte OM kvalifikatsioonivõistlustel veebruaris.
6.6 L. Kriibi ettepanekud: 
- Tekitada eelarvesse ka võistluste korraldamise alla EM ja Spring Breeze rida.  
- Rühmvõimlemise kohtunike litsentsid
6.7 Kadri Akkermann´i hõivamine projektijuhina
 

Juhatuse koosolek 06.12.2017

1. 1.11.2017 koosoleku protokolli kinnitamine
2. Rühmvõimlemise EM 2018 Tallinnas.
3. Leping EEVL - ESS Kalev
4. Gymnafest 2018
5. Muud küsimused
5.1 Liikmeksastumise avaldused avaldused: Sillamäe fitnessi klubi Alligator
5.2 VK Piruett kiri EEVL-ile, EMV iluvõimlemis rühmkavades 2017
5.3 FIG RG kohtunike koolitus 12-18.11.18 Tallinnas, N.Innole kompensatsiooni määramine
5.4 Toimkonnad
5.5 Iluvõimlemise treenerite kiri EEVL presidendile ja juhatusele.
 

Juhatuse koosolek 01.11.2017 

1.Eelneva juhatuse koosoleku protokollide kinnitamine 
2.EMViluvõimlemise rühmkavades, 4.11.17 ja  kiri VK Piruetilt
3. Iluvõimlemise FIGi C-kategooria koolitus Tallinnas, 12-18.11.17
4. Gymnafest 2017
5. Gymnafest 2018  
6. EEVL aastalõpu pidulik vastuvõtt, aasta parimad
7. EM rühmvõimlemises 20188.
8. Eelarve 2018
9. Kohtumised toimkondadega, ülevaade
10. EEVL aasta parimate statuut
11.Muud teemad
11.1 Taotlused: Kult.min, Kulka, HMN, EOK.
11.2 Spordihing 2017
11.3 Kiri Võimlemisklubilt Tallinna Ülikool
11.4 Heidi Kann kiri EEVL-ile - aasta parimad
11.5 Janika Vartlaan

 

Juhatuse koosolek 04.10.2017

1.24.08.2017 ja 20.09.2017 toimunud koosolekute protokollide kinnitamine
2. 2018 a. EEVL kalenderplaani kinnitamine
3. 9-kuu eelarve täitmine
4. Rühmvõimlemise EM 2018
5. FIG C-kategooria koolitus
6. GymnaFest 2017, 2018
7. EEVL aastalõpu üritus
8. VK Kirke ja Adlanti liikmeksastumise avaldused
9. Uue peasekretäri tööga seonduv
10. Jooksvad küsimused

 

Juhatuse koosolek 24.08.2017

1. 5.07.2017 toimunud koosoleku protokolli kinnitamine
2. Paunküla mõttetalgute kokkuvõte
3. EEVL sündmused 2017
4. Koolitused 2017/2018
5. UEG Kongress 2017
6. 2018 a. eelarve ettevalmistamine
7. Rühmvõimlemise EM Tallinnas
8. Iluvõimlemise koondise loomine
9. GymnaFest 2017
10.Jooksvad teemad
10.1 Artikkel Virumaa Teatajas
10.2 Sotsiaalmeediast
10.3 EEVL sekretariaadi tööst

 

Juhatuse koosolek 05.07.2017

1. UEG kongress Splitis
2. Gymnaestrada 2019, osalemine
3. Muud küsimused

 

Juhatuse koosolek 12.06.2017

1. 26.04.2017 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
2. Eelarve 2017 täitmine, hetkeolukord
3. Iluvõimlemise EM Budapestis
4. IFAGG üldkoosolek, rühmvõimlemise MMi tulemused
5. Rühmvõimlemise toimkonna uus juhatus
6. Rühmvõimlemise EM 2018 Tallinnas
7. Venemaa Sportvõimlemise Liidu toetus EEVLile
8. EEVL mõttetalgud Paunkülas
9. Hea juhtimise tava
10. UEG Kongress
11. EEVL büroo plaanid
12 Jooksvad küsimused
12.1 Rühmvõimlemise kulude katmisest
12.2 Suhtluses Jalajäljega ning sponsorlus
12.3 Gymnafest 2017

 

Juhatuse koosolek 26.04.2017

1. 6.04.2017 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
2. Akroalade aruanne
3. TeamGym Eesti MV
4. EOK noore sportlase toetus- C.M.Aesma
5. Kodakondsuseta sportlaste osalemine Eesti MV
6. Iluvõimlemise koondise kinnitamine
7. Margit Põllumäe e-kiri
8. Eesti MV iluvõimlemise stipendiumid
9. Gymnafest= Gymnaestrada
10. MMi korraldamine rühmvõimlemises 2019
11. IFAGG General Assembly
12. Rühmvõimlemise EMi korraldamine 2018
13. EEVL tegevjuhi konkurss
14. EEVL mõttetalgud
15. Äriregistris muudatuste tegemine
16. Muud teemad
16.1. EOK Esindajate kogu
16.2. Kollokviumi kokkuvõte
 

Juhatuse koosolek 06.04.2017

1. Tegevjuhi konkursi väljakuulutamine
2. Asepresidentide määramine
3. 2018.a Euroopa Meistrivõistluste korraldamine
4. Muud teemad:
4.1. GymnaFesti formaat
4.2. Suhtlus venekeelse meediaga

 

Juhatuse koosolek 01.03.2017  

1. 31.01.2017 koosoleku protokolli kinnitamine
2. EEVL eelarve 2017
3. NSM rahade jaotus
4. Üldkoosoleku korraldamine 06.04.2017
5. IFAGG A-kategooria võistluse taotlus
6. FIG Gymnaestrada eelkoosolekul osalemine
7. Domeeniga seonduv
8. Sekretariaadi edasine töö
9. Uute Juhatuse liikmete valimine

Lisa 1. NSM 2016.a jaotus tabel

 

Juhatuse koosolek 31.01.2017

Päevakord:

1. 14.12.16 koosoleku protokolli kinnitamine
2. EEVLi liikmeskonnaga liitumise avaldused
3. EEVL eelarve 2017
4. EEVL juhatuse tööplaan järgnevaks (pool)aastaks
5. EEVL üldkoosolek
6. FIG kollokvium
7. Erika tänava saal
8. Muud teemad
8.1. EEVL Presidendi valimine
8.2. Klubide ülemikutasude arutelu EOKs