kutse andmise korrad

Vastavalt Kutseseadusele (RTI, 13.06.2008, 24, 156) ja Kultuuri Kutsenõukogu otsusele on treenerite kutset omistavaks organiks Eesti Olümpiakomitee, kes moodustab treenerikutse andmiseks kutsekomisjonid. Komisjoni ülesanne on kuulutada välja kutseeksamid, võtta vastu kutsetaotluse dokumendid, kontrollida dokumentide vastavust taotletava kutsetaseme nõuetele, korraldada kutseeksam(id) ja otsustada kutse andmine.

EOK võimlemis- ja aeroobikatreenerite kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

1.  Kadri Liivak – esimees (kadri@goodfit.ee, +372 5091644)
2. Tene-Riin Vaarmann – aseesimees, EEVL (teneriin@eevl.ee, +372 59192717)
3.  Epp Rohila – iluvõimlemine
4.  Lea Kriibi – rühmvõimlemine
5.  Heidi Kann – sportakrobaatika
6.  Sigrid Pedoson – trampoliinvõimlemine
7.  Olga Gogoladze – TeamGym
8.  Ethel Otsason – aeroobika
9.  Liina Raska – vesiaeroobika
10. Kadri Jukk – harrastusvõimlemine lapsed
11. Riina Voolpriit – harrastusvõimlemine täiskasvanud
12. Viktor Saaron  - kõrgkoolide esindaja (Tallinna Ülikool)
13. Liisa Roos – Spordikoolituse  ja – Teabe Sihtasutus
 

EOK  kutsekomisjoni tegutsemiskord

EOK kutse andmise kord

Teised EOK kutse andmisega seotud seadused ja juhendmaterjalid

EOK võimlemis- ja aeroobikatreenerite kutsekomisjoni  tegutsemiskord

EOK võimlemis- ja aeroobikatreenerite hindamiskomisjonide tegutsemiskord

EEVL vaatlusanalüüsi teel täiendkoolitustundide arvestamise kord   (vorm 1vorm 2)

VÕTA (Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise) kord        (taotlus)

Lisainfo siit