kutse andmise korrad

Vastavalt Kutseseadusele (RTI, 13.06.2008, 24, 156) ja Kultuuri Kutsenõukogu otsusele on treenerite kutset omistavaks organiks Eesti Olümpiakomitee, kes moodustab treenerikutse andmiseks kutsekomisjonid. Komisjoni ülesanne on kuulutada välja kutseeksamid, võtta vastu kutsetaotluse dokumendid, kontrollida dokumentide vastavust taotletava kutsetaseme nõuetele, korraldada kutseeksam(id) ja otsustada kutse andmine.

EOK võimlemis- ja rühmatreeningute treenerite kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

1.  Kadri Liivak – esimees (kadri@goodfit.ee, +372 5091644)
2. Tene-Riin Vaarmann – aseesimees, EEVL (teneriin@eevl.ee, +372 59192717)
3.  Epp Rohila – iluvõimlemine
4.  Lea Kriibi – rühmvõimlemine
5.  Heidi Kann – sportakrobaatika
6.  Sigrid Pedoson – trampoliinvõimlemine
7.  Olga Gogoladze – TeamGym
8.  Ethel Otsason – aeroobika
9.  Liina Raska – vesiaeroobika
10. Kersti Kull –  harrastusvõimlemine 
11. Viktor Saaron  - kõrgkoolide esindaja (Tallinna Ülikool)
12. Liisa Roos – Spordikoolituse  ja – Teabe Sihtasutus
 
 
Lisainfo siit