Vastavalt Kutseseadusele (RTI, 13.06.2008, 24, 156) ja Kultuuri Kutsenõukogu otsusele on treenerite kutset omistavaks organiks Eesti Olümpiakomitee, kes moodustab treenerikutse andmiseks hindamiskomisjonid. Komisjoni ülesanne on kuulutada välja kutseeksamid, võtta vastu kutsetaotluse dokumendid, kontrollida dokumentide vastavust taotletava kutsetaseme nõuetele, korraldada kutseeksam(id) ja otsustada kutse andmine.

EOK võimlemise ja rühmatreeningute treenerite hindamiskomisjoni koosseisu kuuluvad:

1.  Kadri Liivak – esimees (kadri@goodfit.ee, +372 5091644)

2. Natalja Inno– EEVL (natalja@eevl.ee, +372 55566404)

3.  Epp Rohila – iluvõimlemine

4.  Lea Kriibi – rühmvõimlemine

5.  Heidi Kann – sportakrobaatika

6.  Sigrid Pedoson – trampoliinvõimlemine

7.  Olga Gogoladze – TeamGym

8.  Ethel Otsason – rühmatreeningud

9.  Liina Raska – vesiaeroobika

10. Kersti Kull –  harrastusvõimlemine 

11. Viktor Saaron  – kõrgkoolide esindaja (Tallinna Ülikool)

12. Liisa Roos – Spordikoolituse  ja – Teabe Sihtasutus