kutseeksamite toimumine ja tasud

EEVL SÜGIS 2020 KUTSEANDMISE PERIOOD - DOKUMENTIDE ESITAMINE KUNI 30. AUGUST 2020 

Eesti Võimlemisliit kuulutab 2 korda aastas (august-september, veebruar- märts) välja dokumentide vastuvõtmise 3 - 7  (EKR_3-EKR_7) taseme kutseeksamite sooritamiseks ning kutse taastaotlemiseks järgmistel aladel:

• aeroobika ja rühmatreeningud
• vesiaeroobika
• võimlemine

 

Dokumentide esitamine toimub ainult Spordiregistri keskkonnas.

Spordiregistri keskkonna kasutamise juhend.

Kutse taotlemisel ja taastaotlemisel esitada järgmised dokumendid:

1. Avaldus- täidetakse süsteemis küsimustele vastates
2. koopia passist või ID kaardist
4. koopia kesk- ja kõrgharidust tõendavast dokumendist
5. koopiad koolitust tõendavatest dokumentidest
6. maksekorraldus kutse andmise tasu maksmise kohta
7. CV
 

Kutse andmise tasu (kehtivad ka kutse taastaotlemise ja teooria korduseksami puhul) palume tasuda Eesti Võimlemisliidu arveldusarvele: Swedbank a/a EE142200221002104505

  • Abitreener EKR 3 40 eur
  • Nooremtreener EKR 4 47 eur
  • Treener EKR 5 56 eur
  • Vanemtreener EKR 6 72 eur
  • Meistertreener EKR 7 80 eur

Praktiliste oskuste korduseksami puhul tasuda 50% kutse andmise tasust. EEVL korduseksami sooritamise korraga saab täpsemalt tutvuda siin.

Eksamitele lubatakse neid, kes on vähemalt 17 ja pool aastat vanad, vastavad soovitud taseme taotlemiseks kehtestatud nõuetele ning on läbinud vajalikus mahus koolitused, mis on tõendatud tunnistustega või mille koolitustunnid on alaliidu poolt otse Spordiregistrisse üleslaetud. 

Kutse andmise tasu ei tagastata vastavalt kutse andmise korra punktile 6.2.3.

Kutseomistamise tasu tuleb kanda spordiala kutsekomisjoni osutatud arveldusarvele.Erandiks on kutsekomisjonide liikmed, kellele omistab kutse EOK kutsekomisjon. Kutsekomisjonide liikmetel, kes taotlevad või taastaotlevad kutset, tuleb tasu kanda Spordikoolituse ja -Teabe SA arveldusarvele.
 
Lisainfot leiate siit