kutseeksamite toimumine ja tasud

Eesti Võimlemisliit kuulutab 2 korda aastas (august-september, veebruar- märts) välja dokumentide vastuvõtmise 3 - 7  (EKR_3-EKR_7) taseme kutseeksamite sooritamiseks ning kutse taastaotlemiseks järgmistel aladel:
 
• rühmatreeningud (endine aeroobika ja rühmatreeningud)
• vesiaeroobika
• võimlemine

 
Dokumentide esitamine toimub ainult Spordiregistri keskkonnas.

Spordiregistri keskkonna kasutamise juhend.

Kutse taotlemisel ja taastaotlemisel esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus - täidetakse süsteemis küsimustele vastates
  • koopia passist või ID kaardist
  • koopia kesk- ja kõrgharidust tõendavast dokumendist
  • koopiad koolitust tõendavatest dokumentidest
  • maksekorraldus kutse andmise tasu maksmise kohta
Kutse andmise tasu (kehtivad ka kutse taastaotlemise ja teooria korduseksami puhul) palume tasuda Eesti Võimlemisliidu arveldusarvele: Swedbank a/a EE142200221002104505
  • Abitreener EKR 3 40 eur
  • Nooremtreener EKR 4 47 eur
  • Treener EKR 5 56 eur
  • Vanemtreener EKR 6 72 eur
  • Meistertreener EKR 7 80 eur (tasutakse otse Spordikoolituse ja Teabe SA kontole - kutset annab EOK kutsekomisjon)

Praktiliste oskuste korduseksami puhul tasuda 50% kutse andmise tasust. EEVL korduseksami sooritamise korraga saab täpsemalt tutvuda siin.

Eksamitele lubatakse neid, kes on vähemalt 17 ja pool aastat vanad, vastavad soovitud taseme taotlemiseks kehtestatud nõuetele ning on läbinud vajalikus mahus koolitused, mis on tõendatud tunnistustega või mille koolitustunnid on alaliidu poolt otse Spordiregistrisse üleslaetud. 

Kutse andmise tasu ei tagastata vastavalt kutse andmise korra punktile 6.2.3.

Kutseomistamise tasu tuleb kanda spordiala kutsekomisjoni osutatud arveldusarvele. Erandiks on kutsekomisjonide liikmed, kellele omistab kutse EOK kutsekomisjon, ning EKR 8 kutse taotlejad. Nendel tuleb kutseomistamise tasu (taotlemine ja taastaotlemine) kanda otse Spordikoolituse ja -Teabe SA arveldusarvele.
 
 
Lisainfot leiate siit