Esmakordselt (alates aastast 2022) on kõikidel võimlemisrühmade juhendajatel, kes osalevad laulu-ja tantsupeo liikumises, võimalus taotleda palgatoetust sarnaselt tantsurühmade juhendajatele.
Taotlust saavad esitada määruses kirjeldatud nõuetele vastavate võimlemisrühmade juhendajad. Toetuse menetlejaks on Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Määruse ja tingimustega on võimalik tutvuda siin:
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072022007

Lisainfo toetuse ja taotlemise kohta:
https://rahvakultuur.ee/toetused/toetusmeetmed/ltp-liikumises-osalevate-kollektiivide-juhendajate-toojoukulu-toetus/

NB! Täiendav taotlusvoor avatakse 15.–31. augustini 2022 tööjõukulu jagamiseks 2022. aasta eest. 

Taotlusvoor 2023. aastakstööjõukulu toetuse taotlemiseks on avatud 1.–31. oktoobrini 2022.
Vastav infopäev toimub 30. augustil kell 11–12.30.

Lisainfo (Eesti Rahvakultuuri Keskus)
Margit Salmar
Toetusmeetmete osakonna juhataja
tel: 600 9165
E-post: margit.salmar@rahvakultuur.ee

Kersti Sillaots
Spetsialist
tel: 59125045
E-post: kersti.sillaots@rahvakultuur.ee

Lisainfo (Eesti Võimlemisliit)
Kersti Kull
E-post: kersti@eevl.ee