Eesti Võimlemisliidu liikmeteks on juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad EEVL põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad ühekordse sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu, mille suuruse kinnitab liidu üldkoosolek. 

15.juunil 2022. a. EEVL üldkoosolek kinnitas EEVL liikme- ja sisseastumismaksud alljärgnevalt:

1. Kõikidele klubidele kehtib ühine põhiliikmemaks, mille suuruseks on 150 eurot. Otsus kehtib alates 01.01.2023.

2. Sisseastumismaksu suuruseks on ühekordselt makstav 50 eurot.

Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta teeb EEVL juhatus otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. 

Liikmeks astumise AVALDUS