sissejuhatus

Eesti Olümpiakomitee (EOK) koostöös Kutsekojaga on välja töötanud kõikidele spordialadele ühtse treenerite kutsesüsteemi, mis on vastavuses Eesti ja Euroopa Kutsekvalifikatsiooniraamistikuga (EKR ja EQF)*.

Selle alusel on kõikidel treeneritel võimalus vastavalt oma töökogemusele ja läbitud koolitustele saada kas abitreeneriks (EKR 3), nooremtreeneriks (EKR 4), treeneriks (EKR 5), vanemtreeneriks (EKR 6), meistertreeneriks (EKR 7) või eliittreeneriks (EKR 8).

Kutsesobivust otsustab EOK kui kutseandja poolt kinnitatud iga alaliidu juurde moodustatud kutsekomisjon ühtsete standardite alusel.

Vastavalt Spordiseadusele on treener sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spetsialist, kellel on treenerikutse ning kes on kohustatud tagama sportliku treeningu aluspõhimõtete järgimise ja ohutuse ning jälgima treeningukoormuse vastavust juhendatavate tervislikule seisundile.

Treenerina on õigus töötada ainult neil, kes on edukalt sooritanud eksamid ning omandanud EOK ja Kutsekoja poolt väljaantud kutsetunnistuse.

Eksamitele lubatakse neid, kes on läbinud Eesti Võimlemisliidu (EEVL) või teised kutsekomisjoni poolt aktsepteeritud koolitused (õppekavad ja lektorite tase on vastav nõudmistele). Eksamid toimuvad kaks korda aastas - kevadeti (veebruar-märts) ning sügiseti (september-oktoober).

EOK võimlemis- ja rühmatreeningute treenerite kutsekomisjonil on õigus anda treenerikutseid järgmiste alade treeneritele:

  • Rühmatreeningute treener - omab rühmatreeningute alast koolitust ning oskab ette valmistada ja läbi viia vastavaid treeningtunde, arvestades treenitavate ettevalmistuse taset, tervislikku seisundit ja iga;
  • Vesiaeroobika treener - omab vesiaeroobikaalast koolitust ning oskab ette valmistada ja läbi viia vesiaeroobika treeningtunde, arvestades treenitavate ettevalmistuse taset, tervislikku seisundit ja iga;
  • Võimlemistreener - omab võimlemisalast koolitust ning oskab ette valmistada ja läbi viia võimlemise treeningtunde, arvestades treenitavate ettevalmistuse taset, tervislikku seisundit ja iga.

*Alates 20.11.2013 kehtivad uued kutsestandardid ja kutse andmise kord (viimane on täiendatud 11.11.2020).