sportaeroobika

Fitness-aeroobikast kasvas välja sportaeroobika, mis koosneb võistluskategooriatest: individuaalvõimleja, segapaar, kolmik, rühm viiest võimlejast, tantsu-aeroobika ja step-aeroobika. Sportaeroobika kava esitatakse kiiretempolise muusika saatel. Ala nõuab vastupidavust, kiirust, jõudu, painduvust. Kavas sooritatakse jõu- ja akrobatika elemente, hüppeid maandumisega jalgadele ja kätele, võimlejate tõsteid, koreograafilist liikumist.

 

Esimesed FIG maailmameistrivõistlused peeti 1995 aastal Pariisis.

 

    

                                               I N D I V I D U A A L V Õ I M L E J A D                                           S E G A P A A R

 

  

           K O L M I K                                                  R Ü H M

 

  

                      T A N T S                                                              S T E P