teamgym = rühmakrobaatika

TeamGym'i ametlikke tiitlivõistlusi korraldab vaid Euroopa Võimlemisliit (UEG). Esimesed Euroopa meistrivõistlused peeti 1996 aastal Jyväskylas, kus Eesti naiskond võitis teise koha.

 

TeamGym on võistkondlik võimlemisala, mis sisaldab kolme akrobaatilist ala: Vabaharjutus, Akrorada (akrobaatikarada) ja Trampett (minibatuut). Võisteldakse kolmes kategoorias: mees-, nais- ja segavõistkond. Kõik kolm ala nõuavad efektiivset võistkonnatööd ning täpset tehnikat akrobaatiliste ja võimlemise elementide sooritamisel.

 

Võistkond koosneb 8-10 võimlejast, kes kõik peavad osalema vabaharjutuses. Akrorajal ja trampetil sooritavad 6 võimlejat kolm järjestikulist seeriat. Segavõistkondades on 50% mehed ja 50% naised. Hinnatakse kõiki alasid, millede hinded summeeritakse. 

 
    
                                                       V A B A H A R J U T U S
 
 
                          A K R O R A D A                                                    T R A M P E T T