trampoliinvõimlemine

Trampoliinvõimlemisega tegelevate klubide üldkoosolek 15.09.2019

Päevakord

1. 2018/2019 a. hooaja kokkuvõte

2. Järgmise (2019/2020) hooaja plaanid

 

Toimkonna juhatuse koosoleku protokoll 19.05.2019

Päevakord

1. Tiitlivõistluste korraldamine

2. Järgmised tiitlivõistlused

3. Osalustasu tagastamine 50% ulatuses, kui võistlejal on trauma/haigus

4. Võistluste korraldamine ühel päeval

5. Viia läbi hääletus WAGC 2019 võistlejate osas

6. Treenerid WAGC

7.Kohtunikud WAGC

8. Muud kohtustused, ametikohad WAGC

9. Riided WAGC

 

Trampoliinvõimlemisega tegelevate klubide üldkoosolek 01.09.2018

Päevakord

1. 2017/2018 a.hooaja kokkuvõte

2. Järgmise (2018/2019) hooaja plaanid

3. Tasemekoolitused

4. Jooksvad teemad

 

Toimkonna koosoleku protokoll 19.05.2018

Päevakord

1. Viia läbi hääletus WAGC 2018 võistlejate osas

2. Treenerid WAGC

3. Kohtunikud WAGC

4. Muud kohtustused, ametikohad WAGC

5. Riided WAGC

6 . Riigi esinduse määramine rahvusvahelistele tiitlivõistlustele tingimused ja kord

 

Toimkonna koosoleku protokoll 05.01.2018

Päevakord

1. Viia läbi hääletus EM võistlejate osas

2. Treenerid EM3. Kohtunikud EMil 

3. Kohtunikud EMil

4. Muud kohtustused, ametikohad EMil

 

Trampoliinvõimlemisega tegelevate klubide üldkoosolek

Päevakord

1. 2016/2017 a. kokkuvõte

2. 2017/2018 a. plaanid

3. WAGC valmistumine

4. Noorteklassi nõuete muutmisest Eesti MV ja KV

5. Jooksvad teemad

 

Toimkonna koosolek 25.05.2017

Päevakord

1. Viia läbi hääletus WAGC võistlejate osas

2. Treenerid WAGC

3. Kohtunikud WAGC

4. Muud kohustused WAGC

5. Riided WAGC

 

Toimkonna koosolek 11.03.2017

Päevakord

1. Võistluste toimumise ajad muutusid

2. WAGC osalejad

3. EEVL juhatusse uute liikmete valimine

4. Ala populariseerimine ning uudiste künnise ületamine

5. Uued võimalikud võistluste hinnete haldamise programmid

 

Toimkonna koosolek 03.12.2016

Päevakord

1. Sigrid Pedosoni ettekanne selle aastaste tegevuste osas.

2. Uus juunioriklassi vanus.

3. Kas toimkond peaks reguleerima/kontrollima kohtunike FIG koolitusel osalemist?

4. Riigi esinduse saatmine rahvusvahelistele tiitlivõistlustele.

5. Kas peaks küsima võistlejatelt arvamust valitavate treenerite kohta?

6. Järgmise aasta võistlused.

7. Miniklassi vanusegrupi lisamine turniiridele?

 

Toimkonna asutamise koosolek 24.05.2016