TREENERI TÖÖJÕUKULU TOETUS 2022. AASTAL 
TAOTLUSE ESITAMINE

Taotluse saab esitada ainult Treenerite tööjõukulude toetuse E-keskkonnas. Keskkonda saab sisse logida ainult Spordiregistri andmete kohaselt toetuse tingimustele vastava organisatsiooni äriregistrisse kantud juhatuse liige või tema poolt volitatud esindaja. Esindaja volitamiseks tuleb juhatuse liikmel saata digitaalselt allkirjastatud volikiri toetus@spordiinfo.ee

TAOTLUSE MENETLEMINE

Taotluse menetlemise, toetuse eraldamise ja tagasinõuetega tegeleb Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus.
Toetus ja tagasinõue määratakse sihtasutuse juhatuse liikme korraldustega.

2022. AASTA ANDMED

2022. aastal on arvestatud ühe täiskoormusega töötava treeneri (24 tundi/nädalas) tööjõukuluks ühes kuus 1364,76 eurot ja sellest tulenevaks brutotasuks 1020,00 eurot.
Sellise koormusega töötava treeneri tööjõukulust on riigipoolne toetus kuus 600,00 eurot (43.96%) ja tööandjapoolne rahastamine kuus 764,76 eurot (56,04%).
Treeneri rakendamisel väiksema koormusega on ka kulud proportsionaalselt väiksemad. Treeneri tööjõukulu toetuse määramise  otsusega saad tutvuda siin: juhatuse korraldus 07.01.2022

ÕIGUSLIK ALUS
Kultuuriministri määrus

Täiendav ja värske lisainfo 
https://www.sport.ee/et/treenerid