Eesti Olümpiakomitee kutsetunnistust omavad treenerid on kantud Eesti Spordiregistri alla kuuluvasse Eesti Treenerite Registrisse. Kutse kehtivust on võimalik vaadata järgmistest andmebaasidest:

Treenerikutse

Sprodiregister