Abitreener, tase 3 kutse taastaotlemise eelduseks on:

  • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Nooremtreener, tase 4 kutse taastaotlemise eelduseks on:

  • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. 

Treener, tase 5 kutse taastaotlemise eelduseks on:

  • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunniulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, viimase kolme aasta jooksulläbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, tase 5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul. 
  • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, tase 6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Meistertreener, tase 7 kutse taastaotlemise eelduseks on:

  • erialase täiendkoolituse läbimine ja/või tegutsemine koolitajana spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreeneri, tase 7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
  • erialase täiendkoolituse läbimine ja/või tegutsemine koolitajana spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreeneri, tase 8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

Eesti Võimlemisliidu 2024 II kutseeksamite toimumise ja kutse taastaotlemise perioodi tähtajad:

17.  juuli 2024 – dokumentide vastuvõtu algus
7. august 2024 – dokumentide vastuvõtmise tähtaeg
30. august 2024 – eksamitele registreerimise ja praktilise eksami videote esitamise tähtaeg
5. september 2024 – teooriaeksamid
13. september 2024 – rühmatreeningute praktiline eksam
19. september 2024 – teooria järeleksam (alates tase 5, vt. lähemalt siit)

NB! Vastavalt 22.03.2024 EOK treenerite kutsekomisjoni otsustele on nüüd treeneri kutse taastaotlemisel ja taseme tõstmisel kohustuslik läbida 2 tunni ulatuses Spordikaitstuse koolitus, mis arvestatakse 60 tunni täienduskoolituse hulka (arvesse läheb nii EADSE e-õppekursus kui kontaktkoolitus).

Kutse taastaotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (minu.treenerikutse.ee).

Kutse taastaotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
Kutse taastaotlemisel
1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutse taastaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu
ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude
tasumise kohta.

* Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis.
* Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul
  on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus.
* Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra.
  Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele
  vastavust tõendavad dokumendid.

TÄHELEPANU! Kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taas taotlemisel on vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine. Esmaabikoolituse võib läbida ükskõik millise kvalifitseeritud pakkuja juures.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab Eesti Võimlemisliit ning Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus.