Abitreener, tase 3 kutse taastaotlemise eelduseks on:

  • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 2-aastane erialanetöökogemus abitreener, tase 3 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Nooremtreener, tase 4 kutse taastaotlemise eelduseks on:

  • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 2-aastane erialane töökogemus nooremtreener, tase 4 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Treener, tase 5 kutse taastaotlemise eelduseks on:

  • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treener, tase 5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
  • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreener, tase 6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Meistertreener, tase 7 kutse taastaotlemise eelduseks on:

  • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreener, tase 7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.
  • erialane täienduskoolitus spetsialiseerumise erialal/ spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreener, tase 8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

Kutsekomisjonidel on õigus täpsustada eeltingimusi kooskõlastades need eelnevalt EOK-ga.

Kutse taastaotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (minu.treenerikutse.ee).

Kutse taastaotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:
Kutse taastaotlemisel
1) avaldab taotleja elektroonilises keskkonnas kutse taastaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu
ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise,
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib elektrooniline keskkond vormikohase CV,
3) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist,
5) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid,
6) laeb taotleja elektroonilisse keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude
tasumise kohta.

* Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja intervjuu vormis.
* Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub dokumentide alusel ning sellisel juhul
  on taastõendamise tasuks kutseasutuse poolt kehtestatud kutsetunnistuse maksumus.
* Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra.
  Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele
  vastavust tõendavad dokumendid.

TÄHELEPANU! Kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taas taotlemisel on vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine. Esmaabikoolituse võib läbida ükskõik millise kvalifitseeritud pakkuja juures.

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Sporditeabe ja -koolituse Sihtasutus.