12. juuni 2024. Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek toimus Zoom videokoosolekute keskkonnas. Kinnitati Võimlemisliidu 2023. aasta tegevus- ja majandusaasta aruanne, Võimlemisliidu 2023. aasta toimkondade tegevusaruanded ning 2024. aasta alaliidu eelarve. 

Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek 2024 PROTOKOLL

15. juuni 2023  Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek toimus Eesti Vabaõhumuuseumis, Setu laudas. Kinnitati EEVL 2022. aasta tegevus- ja majandusaasta aruanne, EEVL toimkondade 2022. aasta tegevusaruanded ning EEVL 2023. aasta eelarve. Jagati EOK 100 tunnustusmärke. 

Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek 2023 PROTOKOLL

15. juuni 2022 Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek toimus Zoom videokoosolekute keskkonnas.

Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek 2022 PROTOKOLL

03. juuni 2021 Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek toimus Zoom videokoosolekute keskkonnas.

Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek 2021

04. detsember 2020. a toimusid online-teel Eesti Võimlemisliidu valimised, kus valiti uus juhatuse koosseis kuni 2024. aastani. 2020. aasta üldkoosoleku dokumendid (majandusaasta 2019 aruanne, toimkondade ja raamatupidamise aruanded ning 2020. aasta eelarve kinnitati pandeemiast tingituna EEVL liikmesklubide poolt digitaalse allkirjastamise teel. 

Eesti Võimlemisliidu valimiskoosolek 2020_PROTOKOLL

08. mai 2019. a. toimus Eesti Võimlemisliidu 2019. aasta üldkoosolek, kus kinnitati majandusaasta 2018 aruanne, toimkondade ja raamatupidamise aruanded ning 2019. aasta eelarve. Samuti kinnitati koosolekul uueks EEVL residendik Ivi Kärt. Külalsine astus üldkoosolekul üles Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. 

EEVL Üldkoosolek 2019 PROTOKOLL

23.mai 2018. a. toimus Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek, kus kinnitati majandusaasta 2017 aruanne, toimkondade ja raamatupidamise aastaaruanded ning 2018 aasta eelarve. Samuti kinnitas üldkoosolek juhatuse liikme Krõõt Kilveti tagasiastumise ning valis kolm uut juhatuse liiget: Lembe Laas, Kersti Kull ja Tarmo Oras.

EEVL Üldkoosolek 2018 PROTOKOLL

06.aprill 2017. a. toimus Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek, kus kinnitati 2016. a tegevusaruanne, raamatupidamise majandusaasta aruanne, EEVL revisjonikomisjoni aruanne ning 2017. a eelarve. Ühtlasi valiti uus Eesti Võimlemisliidu President ning juhatuse liige.

Eesti Võimlemisliidu Üldkoosoleku protokoll 06.04.2017

29. aprillil 2016. a. toimus Eesti Võimlemisliidu erakorraline üldkoosolek, kus Eesti Võimlemisliidu presidendiks valiti taas Laine Randjärv ning juhatuse liikmeteks Natalja Inno, Maris Jesse, Mall Kalve, Krõõt Kilvet, Lea Kriibi, Viktor Saaron, Peeter Tišler. Revidendina jätkab tööd Aili Palm.

18.märtsil 2016.a toimus Eesti Võimlemisliidu üldkoosolek, kus kinnitati 2015. a tegevusaruanne, raamatupidamise majandusaasta aruanne, EEVL revisjonikomisjoni aruanne ning 2016. a eelarve ja tegevussuunad. Ühtlasi kinnitati EEVL uus põhikiri.

Protokoll 18 03 2016