VÕIMLEMISVÕISTLUSTE -JA ÜRITUSTE KORRALDAMINE COVID-19 PERIOODIL

 

  

18.09.2020
 
VÕIMLEMISVÕISTLUSTE -JA ÜRITUSTE KORRALDAMINE COVID-19 PERIOODIL (sügis 2020) ÜRITUSE KORRALDAJA MEELESPEA
 
EOK kehtestatud põhimõtted viiruse leviku ennetamiseks spordivõistluste läbiviimisel Kohustuslik on tagada:
 
➢ Pealtvaatajate kuni 50-protsendiline täituvus ja hajutatus siseruumides. Seejuures peavad
istekohad olema märgistatud;
➢ Pealtvaatajatel maski kandmine*, korraldajal on selleks variandid:
• Võetakse ise kaasa
• Võimalik osta kohapeal
• Pileti hinna sees ning jagatakse kohapeal
➢ Hajutatud istumine, järgides 2+2 reeglit;
➢ Maski kandmine korraldajal (teenindaval personalil, lauakohtunikud jne);
➢ Sportlastele eraldi ruumid või sektor, et nad ei puutuks kokku pealtvaatajatega;
➢ Pealtvaatajad jm kõrvalised isikud ei pääseks areenile/lavale, seejuures ära jätta publikumängud
Soovituslik on tagada:
➢ Võistluste eelne elektrooniline piletimüük, vältimaks järjekordade tekkimist ja kontakte kohapeal;
➢ Võistluste eelne sportlaste kehatemperatuuri mõõtmine.
*Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12-aastastele lastele (alates 2008 sünniaasta)
*Õues toimuvatel võistlustel ei ole maski kandmine kohustuslik, ent on tungivalt soovituslik
*Rahvusvaheliste võistluste puhul kehtivad osalevate riikide valitsuste poolt kehtestatud nõuded
 
LISAKS:
 
➢ Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui ka võistluste korraldajate) võistlustel osalemine on
keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või
isikud ära saata.
➢ Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu nii käte hügieeniks kui ka vajadusel
vahendite hoolduseks. Vahendite hoolduseks peab olema eraldatud võistluste soojendusalas
laud koos desinfitseerimisvahenditega.
➢ Korraldaja vastutab, et kohtunikud ja teenindav personal (korraldustiimi liikmed, sh. vabatahtlikud)
on varustatud maskidega.
➢ Korraldaja kontrollib maski olemasolu pealtvaatajatel. Ilma maskita pealtvaatajaid üritusele ei
lubata.
➢ Võistlejal* ja treeneril on võistlusalas lubatud viibida ilma maskita. Kõigis teistes tsoonides
(võistlusalast väljaspool ja pealtvaatajate alas) on maski kandmine kohustuslik.
➢ *Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12-aastastele võistlejatele (alates 2008 sünniaasta)
➢ Riietus- ja pesuruumides viibitakse nii lühikest aega kui võimalik. Soovituslik on lubada riietus- ja
pesuruumidesse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest. Osalejad kasutavad isiklikke
hügieenitarbeid.
➢ Riietusruume kasutavad ainult võimlejad ja treenerid. Lapsevanemad EI OLE lubatud
riietusruumidesse ega soojendus- ning võistlusalale.
➢ Sündmusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii
registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu:
veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena asutuses kohapeal, s.h
välisustel, piirdeaedadel.
➢ Soovituslik on lasta pealtvaatajatel täita „Nõusolek isikuandmete töötlemiseks“, et võimaliku
COVID-19 juhtumi puhul inimest tagantjärgi teavitada. Dokumendi täitmine toimub vabatahtlikul
alusel.
 
ÜRITUSEL OSALEJA MEELESPEA
 
➢ Enne võistlust/üritust viin ennast kurssi kehtestatud reeglite ja tingimustega. Ürituse korraldajal
on kohustus kõiki osalejaid teavitada.
➢ Saabun võistlusele/üritusele tervena.
➢ Saabun võistlusele/üritusele vastavalt korraldaja poolt saadetud ajagraafikule õigel ajal (vahetult
enne ettenähtud aega). Väldin asjatut viibimist ja kogunemisi võistluspaigas.
➢ Võistlustele/üritusele saabudes pesen käsi ning kasutan isiklikku rätikut või ühekordseid
paberrätikuid.
➢ Salvrätikute kasutamisel (näiteks nuuskamisel) viskan paberi koheselt prügikasti.
➢ Kogu võistluse/ürituse vältel üritan hoida teistega distantsi.
➢ Peale võistlust/üritust desinfitseerin kasutusel olevad vahendid selleks ettenähtud kohas
(eraldi laud, mis on varustatud des. vahendite ja pabersalvrätikutega).
➢ Võistluste/ürituste ajal kasutan ainult enda võimlemisvahendid. Vahendite „laenutamine“
teistele ei ole lubatud.
➢ Võistluste/ürituste ajal kasutan ainult isiklikku varustust (joogipudel, massaažirull,
võimlemismatt, kummilindid, võimlemisvahendid jne.).
➢ Võitluste/ürituste ajal on soovituslik vältida kätlemist, kallistamist jt otseseid kontakte.
 
TURVALIST JA OHUTUT KORRALDAMIST MEILE KÕIGILE!
Eesti Võimlemisiit

Sporditegevuse juhendid alates 2.augustist 2021

29.07.2021
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 26. juuli 2021 korraldusega nr 266) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning av... Loe edasi

Tokyo 2020 Olümpiamängude võimlemisalade otseülekanded

21.07.2021
                            Juba kahe päeva pärast avatakse kaua... Loe edasi

Esmakordselt avaneb Tantsupeo toetusprogramm ka võimlemisrühmadele

12.07.2021
XIII noorte laulu- ja tantsupeo peoprotsessi alguse eel on heameel tuua teieni rõõmustavad uudised. Nimelt on peo protsessis osalevatel võimlemisrühmadel võimalus... Loe edasi

6. septembril algab registreerimine XIII noorte laulu- ja tantsupeole

12.07.2021
XIII noorte laulu- ja tantsupidu astub vaiksel aga kindlal sammul oma teed ja on juba üsna pea avamas ennast meile kõigile. Traditsioonide jätkudes on loomulikult taaskord peole oodat... Loe edasi

Registreerimine EEVL EKR_3 erialastele koolitustele on avatud

09.07.2021
  Käesolevaga teavitame, et Eesti Võimlemisliidu treenerite baaskoolitus (EKR_3) toimub järgmistel nädalalõppudel: 1. osa 25-26. september 2021 2. osa 16-... Loe edasi