Kahel kuulsal mehel – Pierre de Coubertinil (kaasaegsete olümpiamängude “isa”)  ja Nicolas Cuperusel (FIG rajaja) olid omal ajal erisuunalised nägemused maailma spordist. Nüüd kakssada aastat hiljem on mõlema mehe spordifilosoofiad kokkukasvanud. Tänapäeval käsitletakse harrastus- ja saavutussporti kui teineteist positiivselt mõjutavat ning toetavat valdkonda. Eesti Olümpiakomitee juures tegutseb sellesuunaline Ühendus SPORT KÕIGILE ning Eesti Võimlemisliidu juures vastavalt harrastusvõimlemise ehk n.ö. VÕIMLEMINE KÕIGILE toimkond.

Rahvusvaheliselt on VÕIMLEMINE KÕIGILE määratletud 4F – filosoofia tunnussõnadega:

FUN – positiivseid ja elujaatavaid emotsioone tekitav liikumine

FITNESS – head kehalist vormi tagav liikumine

FUNDAMENTALS – peamisi liikumisoskusi arendav ning  põhivõimlemise oskusi õpetav liikumine

FRIENDSHIP – sõprussidemeid loov liikumine

VÕIMLEMINE KÕIGILE 4F-filosoofia tõi Eestisse tuntud võimlemistreener Mall Kalve. Analoogsed põhiväärtused on aluseks ka maailma olümpialiikumisele. Eesti kontekstis lisanduvad kaks tunnussõna – FAMILY ja FOLKCULTURE ehk perekesksus ja rahvakultuur seondub eelkõige Eesti väikeste ja suurte võimlemis- ja tantsupidudega, kus harrastusvõimlemine lõimub rahvakultuuriga. Meie Rahvatantsupidu kuulub UNESCO kaitse all olevate kultuuripärandite nimekirja, s.h.  sellega seonduv staadionivõimlemine.

Harrastusvõimlemine on Eestis väga oluline liikumisharrastuse valdkond, mille populaarsus kasvab aastalt-aastasse. See liikumine sobib igas eas ja soost inimestele ning on jõukohane kõigile, olenemata varasemast kogemusest.

“Võimlemine Kõigile” mõtteviisis väärtustatakse inimese tervist, kehaliselt aktiivset eluviisi, terviseteadlikkust ning inimese heaolu.

“Võimlemine Kõigile” sihtrühmad on beebid ja väikelapsed, lasteaialapsed, koolilapsed, tudengid, puuetega inimesed, tööl käivad inimesed, eakad ja pered.

Lisainfo:
https://www.gymnastics.sport/site/discipline.php?disc=1