Iluvõimlemine sai alguse  Saksamaal  1920. aastal –  algul vabavõimlemisena, kuid järk-järgult võeti kasutusele ka võimlemisvahendid, milleks olid  pall, kurikad, hüpits ja tamburiin.
Uue tõuke sai  võimlemisliikumine  1922 aastal Berliinis toimunud konverentsil „Esteetiline keha liikumine“, kus H.Medau (mees) tegi esimesed katsed võimlemise süstematiseerimisel  ning hakkas õpetama võimlejaid (naisi) läbi vahendiga kavade.

1929. aastal asutati Berliinis Medau Kool, kus hakati õpetama uusi ala liidreid ja võimlemist hakati kutsuma „modernseks võimlemiseks“.

Iluvõimlemine kui võistlusspordiala sai alguse endisest Nõukogude Liidus. 1949. aastal toimusid esimesed NSVL meistrivõistlused, kus ala nimetuseks sai kunstiline võimlemine.

1951. aastal loodi uus rahvusvaheline modernse võimlemise föderatsioon.
1952. aastal alustasid paljud Euroopa riigid võistluste korraldamisega.
1954. aastal võeti võimlemisvahenditena kasutusele hüpits, rõngas, pall ja lint. Kurikad lisati hiljem. Töötati välja vabakava reeglid, mille alusel oli võimalik õppida põhilisi võimlemiselemente.
1961. aastal ühineti Rahvusvahelise Võimlemisföderatsiooniga (FIG) ja 1963.aastal korraldati ka esimesed maailmameistrivõistlused Ungaris, Budapestis. 1967.a. lülitati võistlusprogrammi ka rühmkavad.
1984. aastal Los Angeleses sai iluvõimlemisest olümpiaala, kus osalesid ainult individuaalvõistlejad.
1996. aastal Atlantas osalesid olümpial ka esmakordselt iluvõimlemise rühmad.

Iluvõimlemine on spordiala, kus elegantsus ja liigutuste täpsus on valatud justkui kunstiteosesse. See on spordiala, millega reeglina tegelevad ainult naised, kuid harrastajate seas leidub ka mehi.
Iluvõimlemises on kombineeritud nii balletielemendid, võimlemine, tants kui ka vahendite oskuslik käsitsemine. Iluvõimlemine on harrastatav nii individuaalvõimlejana kui rühma koosseisus. Üksikvõimlejad käsitsevad korraga ühte vahendit, rühma puhul on korraga lubatud kasutada kahte liiki vahendit ühe kava jooksul. 

Iluvõimlemise vahendid on:

Kurikad
https://www.youtube.com/watch?v=7GxVXd_NZcI

Rõngas
https://www.youtube.com/watch?v=HpbnHL8V19E

Pall
https://www.youtube.com/watch?v=PsH7gAovQWs

Lint
https://www.youtube.com/watch?v=JbBbuqqTMQc

Hüpits
https://www.youtube.com/watch?v=Ret35ZiOjiE

Vahendite kasutus rühma koosseisus
https://www.facebook.com/watch/?v=385972599318033&ref=sharing

Võistluskavade soorituse juures hindavad kohtunikud järgmisi komponente: hüpped, tasakaalud, pöörded, painduvus, vahendite käsitlus, kava teostus ja artistlikkus.

Lisainfo:
https://www.gymnastics.sport/site/discipline.php?disc=4